เป็นตัวแทนวัดไทยสามัคคีรับการถวาย รางวัลบริหารจัดการ COVID Free setting ยอดเยี่ยม ระดับ 5 ดาว ประเภท ศาสนสถาน จากนายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

พระปลัดชัชวาล ติกฺขญาโณ - ไทยสามัคคี
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 เมษายน 2565