บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยการส่งต่อให้กับ อสมหมู่บ้าน นำไปช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขัดสนและลำบาก

พระปลัดชัชวาล ติกฺขญาโณ - ไทยสามัคคี
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 เมษายน 2565