พระอสว.และ สามเณร อสว.วัดไทยสามัคคีเดินเท้า นำกล้วยมอบเป็นกำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยจากเชื้อโควิด 19บ้านไทยสามัคคี โดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม

พระปลัดชัชวาล ติกฺขญาโณ - ไทยสามัคคี
บันทึกข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2565