กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ - พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิค19

ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส covid 19 โดยได้รับความร่วมมือ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ในการดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ ของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ภายในวัด

พระปลัดชัชวาล ติกฺขญาโณ - ไทยสามัคคี
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2565